Introductie

Waar zijn we aanbeland met ons zakendoen en waar moeten we naartoe?

Een ondernemer sprak over een grote reorganisatie die hij had doorgevoerd. Door economische omstandigheden moest hij tachtig mensen ontslaan. Enthousiast vertelde hij dat hij dit per e-mail had gedaan, zodat hij niet ‘emotioneel betrokken zou raken’. De reorganisatie werd snel en zonder scrupules afgewikkeld. Het niet-persoonlijk betrokken raken bij het leed van een ander was een kwaliteitskenmerk, vond deze ondernemer.

Een andere ondernemer, met vestigingen op verschillende continenten. Een bescheiden man, die terloops vertelde dat hij de helft van zijn bedrijfswinst aan goede doelen weggeeft. Blijkt een ondernemer te zijn die veel tijd besteed aan het adviseren van collega-ondernemers en medewerkers. Het dienen van mens en maatschappij door het delen van zijn talenten, inzichten en vermogen, is zijn kwaliteitskenmerk.

Wouter Droppers ziet in het zakenleven dat ondernemers heel verschillend denken over ‘een gezonde bedrijfsvoering en een duurzame toekomst’. Er zijn ondernemers die denken vanuit zelfrealisatie door middel van macht, competitie en winnen. Hun primaire doel is geld verdienen. Hun credo is: het doel heiligt de middelen.

Daarnaast ziet hij ondernemers die de nadruk leggen op het belang van de klant en die oog hebben voor de andere stakeholders. Hun primaire doel is om het welzijn van alle belanghebbenden te verhogen. Hun credo is: hoe kunnen we op een economisch rendabele manier waarde toevoegen aan de klant en de wereld en het welzijn van alle betrokkenen maximaliseren?

Het verschil tussen deze twee dominante stromingen ligt niet alleen in hun manier van zakendoen, maar ook in hun definitie van welzijn. Vaak wordt geluk en welzijn in de zakenwereld gedefinieerd in termen van zakelijk succes, hoge winstcijfers, een hoog persoonlijk inkomen en een hoge positie in de hiërarchie van het bedrijf. Het geluk wordt dan gevormd door het aanzien dat je hebt in de samenleving en de overvloedige levensstijl die jij je kunt permitteren. De persoonlijke ervaring van Wouter is dat dit maar een beperkte waarheid is. Vandaar de titel van zijn boek: ‘Onbehaaglijk geluk?’.

Wouter zoekt in dit boek een antwoord op de vraag: ‘Waar zijn we aangekomen met ons zakendoen vandaag en waar moeten we naartoe voor morgen?’ Bevorderen we met ons zakendoen het welzijn van onszelf en deze wereld of scheppen we meer onbehagen? Welk paradijs zijn we aan het bouwen met onze bedrijven en ons dagelijks werk? Of, samengevat in de kernvraag: ‘Hoe kunnen wij als ondernemers bijdragen aan het welzijn van alle betrokkenen bij ons bedrijf en ons ‘gezonde’ eigenbelang’?

Het antwoord op die vraag heeft Wouter gevonden door twee symbolische steden in de Bijbel met elkaar te vergelijken. De stad Babylon, als de stad van de mensen, en de stad Jeruzalem, als de stad van God. Het boek trekt lessen uit het handelen, de geschiedenis en de toekomst van deze twee steden en past die lessen toe op ons ondernemerschap en zakendoen.

Daarnaast besteedt Wouter uitgebreid aandacht aan ‘christelijk ondernemerschap’. Wat houdt dat eigenlijk in en wat is er kenmerkend aan?

Voor wie is dit boek bedoeld?

Het boek is bedoeld voor (christelijke) ondernemers, zakenmensen, (young) professionals, businessleiders en iedereen die meer wil weten over ondernemen vanuit een christelijk perspectief.

Waar zijn we aanbeland met ons zakendoen en waar moeten we naartoe?

In het beantwoorden van die vraag gebruikt het boek 'Onbehaaglijk geluk?' de metafoor van twee steden uit de Bijbel. De stad Babylon, als de stad van de mensen, en de stad Jeruzalem, als de stad van God. Hierbij trekt het boek lessen uit de geschiedenis en toekomst van deze twee steden. Die lessen worden toegepast op het ondernemerschap, bedrijfsvoering en leiderschap.